fredag 26. november 2010

Opp av dvalen!


Men bloggen var ikke død!
Etter å ha lagt i dvale hele høsten har nå bibliotekbloggen plutselig våknet til live i igjen! Denne høsten har vært spesiell for vårt bibliotek og vår skole! Nesten alt er blitt nytt, flott og fint! Mye jobb har det vært og det å blogge har ikke nådd helt fram på ting som MÅ gjøres lista! Det å flytte et bibliotek er en svært stor og omfattende prosedyre, og det krever sin kvinne, særlig når hun er alene om jobben. Nå har jeg endelig fått fjerna den siste pappesken med bøker fra golvet på biblioteket. Etter å ha levd med dette i mange måneder var det en usigelig glede!
De 2 fine jentene dere ser over her, er Guri Dybdalen Plassen og Live Holen fra 3STS. De tok uten videre utfordringa de fikk fra lærer Lene Sørbråthen om å lese høyt tekster i forbindelse med Nordisk Bibliotekuke, mandag 8.november! Veldig bra! 70 elever satt og hørte på i 9-tida om morgenen.
Det jentene leste høyt var Voluspå og fra La den rette komme inn, de tekstene som var blitt valgt ut til å leses høyt i hele Norden akkurat denne dagen